11. mestské zastupiteľstvo (2015)

1. Otvorenie

 

2.Informatívna správa o plnení kapitálového rozpočtu mesta za 1. až 3. štvrťrok 2015

 

3.Návrh na schválenie kontokorentného úveru „Komunál Superlinka“

 

4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou

 

5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady

 

6.Informácia o príprave rozpočtu na rok 2016

 

7.Majetkové otázky

 

8.Prenájom nehnuteľností b.d. Lúčna 2760 a Domašská 2761

 

9.Návrh VZN o podmienkach nájmu bytov v bytovom dome 22 bj Vranov nad Top!ou, Lú"na 2760

 

10.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zápise detí

 

11.Kontrola plnenia uznesení MsZ

 

12.Správa o výsledku z vykonaných kontrol

 

13.Návrh na schválenie rozsahu spracovania zmien a doplnkov ". 4 ÚP mesta Vranov n.T.

 

14.Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na podporu kultúrno-spoločenských činností

 

15.Doplnenie členov do komisií mestského zastupite!stva

 

16.Rôzne, Interpelácie, Ukončenie

 

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.