37. mestské zastupiteľstvo

1. Otvorenie

 

2. Majetkové otázky

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja
v obchode a času

 

4. VZN, prevádzkový poriadok pre pohrebiská
v pôsobnosti mesta Vranov n.T.

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vranov nad Topľou o určení výšky príspevkov na úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
vo Vranove nad Topľou

 

7. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 111/2010, o školských obvodoch základných škôl na území mesta Vranov nad Topľou pre základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou

 

8. Správa o výsledkoch z vykonaných kontrol k 30.5.2014

 

9. Kontrola plnenia uznesení MsZ

 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2014

 

11. Informácia o riešení nevyplatených preplatkov dlžníka
Mestský bytový podnik, a.s.

 

12. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZ v meste Vranov nad Topľou pre volebné obdobie 2014-2018

 

13. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie
primátora mesta Vranov n.T.

 

14. Rôzne

 

15. Interpelácie, Ukončenie

 

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.