36. mestské zastupiteľstvo

1. Otvorenie

 

2. Návrh na záverečný účet mesta za rok 2013

 

3. Informatívna správa o plnení kapitálového rozpočtu mesta
za I .štvrťrok 2014

 

4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta za rok 2014

 

5. Návrh VZN mesta o podmienkach poskytovania dotácií
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta

 

6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta

 

7. Majetkové otázky

 

8. Záverečná správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku záväzkov mesta Vranov nad Topľou ku dňu 31.12.2013

 

9. VZN o trhových miestach na území mesta, trhový poriadok príležitostných trhov a trhový poriadok trhoviska

 

10. VZN, prevádzkový poriadok pre pohrebiská v pôsobnosti
mesta Vranov n.T.

 

11. Zmeny a doplnky č. 2 ÚP mesta Vranov n.T. – VZN o záväzných častiach a Zmien a doplnkov č.2 ÚP mesta Vranov n.T.

 

12. Zmeny a doplnky č. 3 ÚP mesta Vranov n.T. – VZN o záväzných častiach Zmien a doplnkov č.3 ÚP mesta Vranov n.T.

 

13. Návrh VZN o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Vranov nad Topľou

 

14. Návrh Zásad poskytovania sociálnej pomoci občanom
mesta Vranov n.T.

 

15. Návrh na použitie erbu mesta Vranov n. T.

 

16. Kontrola plnenia uznesení MsZ

 

17. Správa o výsledkoch z vykonaných kontrol k 20.4.2014

 

18. Rôzne, Interpelácie, Ukončenie

 

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.